• Μπλέντερ
  • Μπλέντερ μεγάλης χωρητικότητας
  • Αποχυμωτές
  • Εμπνευστείτε
nutribullet® Juicer Pro
  • Διπλασιασμός μεγέθους, πρόβλημα συγκομιδής
  • Περισσότερες ταχύτητες - περισσότερος έλεγχος
  • Εύκολος καθαρισμός
  • Το συνολικό πακέτο