• Mixéry
  • Mixéry v plnej veľkosti
  • Odšťavovače
  • Inšpirujte sa
  • Promo
Brand Ambassadors

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Čo znamená „Extract“ (Extrahovať) ?

Extrahovanie je proces vyťaženia maximálnej výživy z čerstvého ovocia a zeleniny vo vašom mixéri NutriBullet. Program „Extract“ (Extrahovať) na ovládacom paneli vášho mixéra Select je špeciálne navrhnutý na rozloženie ovocia a zeleniny na smoothie bohaté na živiny. Je to časovaný program a vie, či používate džbán alebo pohár!