1. Späť na domovskú stránku
  2. Stránka s najčastejšími otázkami

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Čo znamená „Extract“ (Extrahovať)?

Extrahovanie je proces vyťaženia maximálnej výživy z čerstvého ovocia a zeleniny vo vašom mixéri NutriBullet. Program „Extract“ (Extrahovať) na vašom mixéri Combo