1. Späť na domovskú stránku
  2. Stránka s najčastejšími otázkami

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Môžem vo svojich pohároch NutriBullet mixovať sýtené tekutiny?

Nie. NIKDY nepoužívajte poháre NutriBullet na mixovanie sýtených tekutín.