Pravne napomene

De'Longhi Hrvatska d.o.o. - Ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, 10000 Zagreb, Hrvatska - Croatia, Tel: +385 (0)1 64 06 251, Fax: +385 (0)1 64 06 254, E-mail: info@delonghi.hr, www.delonghi.hr

Pristup ovoj web stranici podrazumijeva prihvaćanje sljedećih uvjeta. Ukoliko nije drugačije navedeno, tekstove, grafike, slike ili audiovizualna pomagala prikazana na ovim stranicama su zaštićene autorskim pravima tvrtke De'Longhi  Hrvatska d.o.o.. Oni se ne smiju koristiti, na bilo koji način, bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika.

Ukoliko nije drugačije navedeno, žigovi i/ili logotipi prikazani na ovoj web stranici su u vlasništvu tvrtke De'Longhi Hrvatska d.o.o. ili De'Longhi Grupe. Oni se ne smiju koristiti, na bilo koji način, bez prethodnog pisanog pristanka vlasnika.

Informacija

Tvrtka  De'Longhi  Hrvatska d.o.o. će koristiti svoje najbolje napore kako bi osigurao točne, aktualne informacije, bilo u prirodi podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na financijske podatke, preporuke, usluga ili na drugi način, na web stranici te zadržava pravo promjene i / ili ažurirati sadržaj web stranice u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.
Tvrtka De'Longhi  Hrvatska d.o.o. ne može jamčiti i stoga odbacuje svaku odgovornost ili jamstvo bilo koje vrste, bilo izravnih ili podrazumijevanih za ispravnost, točnost, sveobuhvatnost i / ili prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu informacija na web stranici i / ili proizvoda opisanog ili promovira na web stranici, uključujući jamstva u odnosu na povredu bilo kojeg patenta, autorsko pravo ili druga prava trećih osoba. Tvrtka De'Longhi  Hrvatska d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu, bilo izravnu ili neizravne štetu ili ozljedu bilo koje vrste, bez obzira na uzrok, podrijetlo, prirodu i posljedice, koje proizlaze iz pristupa ili nemogućnosti pristupa, web stranice, niti od oslanjanja na bilo kakve informacije koje ili putem web stranice.
Korištenje podataka i / ili informacija na web stranici je na vlastiti rizik i odgovornost korisnika.

Intelektualno vlasništvo

Ništa se na web stranici ne bi trebalo tumačiti kao davanje bilo licence ili prava u ili na pravo intelektualnog vlasništva tvrtke De'Longhi  Hrvatska d.o.o. ili De'Longhi Grupe.

Linkovi na druge stranice 

Web stranica sadrži linkove i reference iz drugih vanjskih web stranicama. Tvrtka De'Longhi  Hrvatska d.o.o. odriče se bilo kakvih odgovornosti za takve web stranice i / ili njihov sadržaj. Tvrtka De'Longhi  Hrvatska d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili ozljedu bilo koje vrste, bilo da proizlaze iz pristupa ili nemogućnosti pristupa ili korištenja na drugim web stranicama i / ili njihov sadržaj, niti iz korištenja ili oslanjanja na bilo kakve informacije o ostalim web stranicama.

Zakon o privatnosti od 30. lipnja, 2003 (br. 196)

Tvrtka De'Longhi  Hrvatska d.o.o. će djelovati u skladu s odredbama o privatnosti kako je regulirano spomenutim privatnostima. Iscrpnu Izjavu o privatnosti možete pronaći na početnoj stranici pod naslovom "Privatnost".