1. Nazaj na domačo stran
  2. Dolocila in pogoji

Pogoji in določila

V tem dokumentu so opredeljeni splošni pogoji družbe De’Longhi [vstavite ime podružnice] s sedežem na naslovu [●], [●] (»družba«) za uporabo spletnega mesta [●], zlasti za naročanje izdelkov (»izdelki«) in storitev (»storitve«) skupine De’Longhi.

Prosimo, da pred uporabo našega spletnega mesta ter naročanjem naših izdelkov in storitev natančno preberete te splošne pogoje prodaje (»Pogoji«).

Če prek našega spletnega mesta izvedete katerokoli naročilo, s tem potrjujete, da se strinjate s temi Pogoji.

Upoštevati je treba, da ponujamo široko paleto izdelkov in storitev, katerih opis na spletnem mestu se lahko razlikuje od dejanskih izdelkov glede na barvo, obliko in velikost, včasih pa lahko veljajo dodatni pogoji. V tem primeru boste o tem ustrezno obveščeni.

 

1. Splošno

1.1 Ti Pogoji veljajo za uporabo spletnega mesta ter za vse ponudbe in sklepanje pogodb prek spletnega mesta družbe.

1.2 »Kupec« pomeni katerokoli osebo, ki obišče naše spletno mesto, ali katerokoli fizično ali pravno osebo, ki sklene kakršnokoli pogodbeno razmerje s podjetji iz skupine De’Longhi, vključno z družbo. »Potrošnik« pomeni katerokoli fizično osebo, kot je opredeljena v [●] [●] [vstavite ustrezni zakonodajni akt, npr. civilni zakonik].

1.3 Družba si pridržuje pravico, da pri pomembnih vprašanjih spremeni svoje spletno mesto, pravilnike in pogoje, vključno s temi Pogoji. Družba bo kupca obvestila o spremembi Pogojev tako, da mu bo poslala seznam sprememb Pogojev na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v prijavnem obrazcu. Obvestilo o spremembi teh Pogojev bo podano najpozneje 14 dni pred uvedbo spremenjenih Pogojev. Če se kupec ne strinja z novimi Pogoji, mora o tem obvestiti družbo v 14 dneh od dneva, ko je obveščen o spremembi Pogojev. Za vsakega kupca veljajo Pogoji, veljavni v času, ko kupec naroči izdelke pri družbi ali pri kateremkoli podjetju iz skupine De’Longhi.

1.4 Če se katerikoli od teh Pogojev šteje za neveljavnega, ničnega ali iz kakršnegakoli razloga neizvršljivega, se bo ta pogoj štel za ločenega in ne bo vplival na veljavnost in izvršljivost nobenega od preostalih pogojev.

1.5 Kupec mora biti ob nakupu izdelkov in storitev na spletnem mestu star najmanj 18 let. Če je kupec mlajši od 18 let, lahko naše storitve uporablja samo ob sodelovanju starša ali skrbnika. Če kupec naroča za katerokoli drugo osebo, mora zagotoviti, da je predvideni prejemnik ustrezne starosti za ogled in uporabo izdelka ali storitve.

 

2. Vaš račun; naročila; ponudba, razpoložljivost in sprejetje ponudbe družbe

2.1 Kupec za uporabo spletnega mesta potrebuje informacijski sistem, ki izpolnjuje posodobljene minimalne tehnične zahteve (npr. Internet Explorer 10, Chrome 75 ali Firefox 60 ali novejši, omogočen JavaScript in piškotki ter internetna povezava).

2.2 Za oddajo naročila mora imeti kupec dostop do spletnega mesta [●], izbrati izdelke ali storitve ter ustrezno plačilo. Kupec lahko odda naročilo kot »gost uporabnik« ali tako, da se prijavi v svoj profil na spletnem mestu. Prijava kupcu omogoča, da za nadaljnja naročila na spletnem mestu uporabi podatke za prijavo (uporabniško ime in geslo), izbrane ob prvi prijavi.

2.3 Pri uporabi storitev našega spletnega mesta mora kupec ohranjati zaupnost svojega računa in gesla ter omejiti dostop do svojega računalnika. V obsegu, kot dovoljuje veljavna zakonodaja, je kupec odgovoren za uporabo spletnega mesta družbe v skladu z zakonodajo in Pogoji ter za upoštevanje prepovedi posredovanja nezakonitih vsebin. Kupec mora družbo nemudoma obvestiti, če iz kakršnegakoli razloga domneva, da je kdorkoli izvedel njegovo geslo ali če se to uporablja ali se je uporabljalo nepooblaščeno.

2.4 Kupec mora zagotoviti, da se družbi predložijo pravilni in popolni podatki, jo obvestiti o vseh spremembah in podatke, predložene družbi, posodobiti v zadevnem razdelku spletnega mesta. Družba si pridržuje pravico, da zavrne storitev, ukine račune ali odstrani ali uredi vsebino, če kupec krši veljavno zakonodajo, te Pogoje ali druge veljavne pogoje, smernice ali pravilnike.

2.5 Z oddajo naročila kupec odda ponudbo za nakup izdelka in/ali storitve v skladu s temi Pogoji. Naročilo prek spletnega mesta je ponudba in ne vodi v sklenitev kakršnekoli pogodbe o nakupu izdelka ali storitve. Prvo e-poštno sporočilo, poslano kupcu, je le potrdilo o prejemu ponudbe.

2.6 Ponudba kupca se sprejme in pogodba s kupcem (»Pogodba«) se sklene šele, ko so izdelki poslani in/ali so storitve na voljo kupcu ter kupec prejme e-poštno sporočilo s potrditvijo izvršitve naročila, ki ga je oddal.

2.7 Izvršitev vseh naročil je odvisna od razpoložljivosti in potrditve cene naročila ter količine izdelkov in storitev, na katere se nanaša naročilo. Čas odpošiljanja se lahko razlikuje glede na razpoložljivost; morebitna jamstva ali zagotovila so okvirna, saj lahko pride do podaljšanja dostavnega roka zaradi zamude pri pošti ali višje sile.

2.8 Izdelki in storitve se prodajajo v količinah, ki ustrezajo običajni potrebi povprečnega gospodinjstva. Pridržujemo si pravico do omejene razpoložljivosti izdelkov in storitev ter sprejemanja naročil v omejeni količini.

 

3. Cena in plačilo

3.1 Vse cene izdelkov in storitev so v [●] in vključujejo vse veljavne davke, vključno z DDV. Zaračunajo se cene, veljavne na dan izvršitve naročila.

3.2 Čeprav si družba prizadeva zagotoviti, da so vsi podatki o izdelkih in storitvah ter opisi in cene na njenem spletnem mestu točni, lahko vseeno pride do napak. Če družba odkrije, da je navedena cena kateregakoli naročenega izdelka ali storitve napačna, bo kupca takoj obvestila o napaki in mu sporočila pravilno ceno. Kupec lahko oddano naročilo znova potrdi po pravilni ceni ali pa ga prekliče. Če kupec ne potrdi, da se strinja s pravilno ceno niti ne prekliče naročila v 7 (sedmih) dneh po prejemu obvestila, bo družba štela, da je naročilo preklicano, in o tem obvestila kupca.

3.3 Navedene cene ne vključujejo stroškov pošiljanja, razen če je navedeno drugače. Znesek, naveden na strani »preverite naročilo«, ki se pozneje potrdi po e-pošti, je skupni znesek, ki ga kupec plača za naročene izdelke, vključno z vsemi davki, dajatvami, okoljskimi prispevki in stroški pošiljanja.

3.4 Družba lahko občasno ponudi promocijske kode za popust, ki veljajo za nakup vseh ali določenih izdelkov ali storitev prek tega spletnega mesta. Vsi posebni pogoji bodo podrobneje navedeni ob objavi.

3.5 Kupec za nakup izdelkov in storitev potrebuje veljavno kreditno ali debetno kartico ali drugo plačilno sredstvo, ki ga sprejemata družba in skupina De'Longhi, ter zadostna finančna sredstva za kritje stroškov nakupa izdelkov in storitev. Družba si pridržuje pravico, da zavrne kakršnokoli zahtevo kupca, ki ne izpolnjuje te zahteve. Družba si pridržuje pravico, da po preverjanju posredovanih podatkov, ki morajo biti pravilni in točni, zavrne kakršnokoli zahtevo kupca.

3.6 Družba ob prejemu naročila kupca izvede standardno preverjanje plačilne kartice kupca pred avtorizacijo, da se prepriča, ali razpoložljiva sredstva zadostujejo za izvršitev nakupa izdelka. Izdelki se ne odpošljejo, dokler ni opravljen pregled pred avtorizacijo s pozitivnim izidom. Kartica se bremeni za znesek naročila, ko se naročilo sprejme v izvršitev. Če kartice ni mogoče bremeniti v 5 (petih) dneh od dneva, ko je družba potrdila naročilo, se naročilo kupca samodejno prekliče in družba o tem obvesti kupca.

3.7 Za vsako izvedeno naročilo družba ali katerokoli ustrezno podjetje iz skupine De’Longhi – ki se kupcu ustrezno sporoči pred zaključkom plačila – izda račun s podatki, ki jih kupec zagotovi med postopkom nakupa, in ga pošlje kupcu po e-pošti po potrditvi odpošiljanja izdelkov (ali zagotovitvi storitve) oziroma ga kupec lahko prenese neposredno s svojega profila na ustrezni spletni strani.

 

4. Dostava

4.1 Kot pravilen naslov za dostavo izdelkov in storitev se šteje naslov za dostavo, ki ga navede kupec.

4.2 Če kupec želi, da se izdelki pošljejo na različne naslove, mora poslati ločen obrazec naročila za vsak naslov.

4.3 Vrsta dostave, povprečni dobavni rok in cene, ki jih ponuja naša družba, so navedeni v ustreznem razdelku na spletnem mestu. Dostavni rok je okviren in vsi navedeni roki dostave ali odpošiljanja se izpolnijo v skladu z zakonom [●]. Dostavni rok se podaljša za čas, potreben za ustrezno dostavo naročenega izdelka, če pride do zamude zaradi dogodka, ki ga družba razumno ne more nadzorovati.

4.4 Če naročeni izdelek ob oddaji naročila ni več na voljo v skladišču in je na spletni strani napačno navedeno nasprotno, lahko pride do zamude pri izvršitvi naročila ali preklica naročila, o čemer bo kupec nemudoma obveščen.

4.5 Ko izdelke dostavi kurir, mora kupec preveriti, ali število prejetih paketov ustreza številu, navedenemu na prevozni listini, in ali je embalaža poškodovana oz. nepoškodovana ali mokra. Kupec mora morebitno poškodbo embalaže ali izdelkov prijaviti kurirju in nas o tem obvestiti na naslednji e-naslov: [●].

4.6 Kupec ima prek uporabniškega imena in gesla dostop do povzetka oddanih naročil v svojem profilu in lahko spremlja stanje naročil v realnem času, kar vsebuje naslednja sporočila:

  • naročilo/plačilo je zavrnjeno: plačilo kupca ni bilo uspešno;
  • čakanje na plačilo: kupec je oddal naročilo, vendar je naročilo preklical pred izvedbo plačila;
  • naročilo prejeto: naročilo je bilo prejeto;
  • potrditev sprejema naročila: ponudba kupca za nakup izdelkov ali storitev je bila sprejeta;
  • naročilo v pripravi: postopek priprave naročenih izdelkov in organizacije dostave paketa prek kurirja se je začel;
  • naročilo poslano: izdelke je prevzel kurir in bodo dostavljeni na naslov, ki ga je navedel kupec; od tega trenutka lahko kupec sledi svoji pošiljki na spletni strani prevoznika.

4.7 Za vsa vprašanja v zvezi s statusom naročila se lahko kupec obrne na oddelek za pomoč strankam na naslednji elektronski naslov [●] in telefonsko številko [●].

4.8 Izdelki ali storitve bodo na voljo samo na ozemlju [●].

 

5. Tveganje in lastninska pravica

5.1 Ko se izdelki dostavijo na naslov za dostavo, naveden v naročilu, se tveganje prenese na kupca.

5.2 Po plačilu izdelkov se lastninska pravica prenese na kupca.

 

6. Politika vračil/vračilo izdelkov

6.1 Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez kazni in brez navedbe razloga v 30 (tridesetih) dneh od dobave zadevnega izdelka. V tem roku mora kupec poslati izjavo o odstopu od pogodbe na naš e-naslov: [●]. Nato nam kupljeni izdelek vrne v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Pravica do odstopa se uveljavlja v skladu z »Informacijami o uveljavljanju pravice do odstopa«, ki so priložene tem Pogojem. Vračilo artiklov je brez stroškov, če se izvede v skladu z našo politiko vračil.

6.2 Izdelek je treba vrniti v prvotnem stanju in v skladu z navodili za vračila družbe, ki so priložena pošiljki skupaj z garancijskim listom, priročniki, dodatki in s popustom oziroma brezplačno dostavljenimi izdelki. V zvezi s tem se lahko potrošnik obrne na družbo tudi prek telefona na naslednjo številko: [●]. Ta številka je na voljo od ponedeljka do petka od [●] do [●]. Upoštevati je treba, da boste krili neposredne stroške vračila izdelka, kot je določeno v »Informacijah o uveljavljanju pravice do odstopa«, ki so priložene tem Pogojem. Izdelek lahko vrnete na način, naveden v naši politiki vračil, ali pa ga pošljete nazaj na način po lastni izbiri. V vsakem primeru boste morali upoštevati navodila v ustreznem razdelku spletnega mesta (glejte »moj račun«).

6.3 Ustrezno podjetje iz skupine De’Longhi najpozneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva prejema izjave potrošnika o odstopu od pogodbe vrne potrošniku vsa plačila, ki jih je izvedel, vključno z morebitnimi stroški pošiljanja izdelka. Vračilo plačila se izvede enako, kot je potrošnik izvedel plačilo. Povračilo plačil, prejetih od potrošnika, se lahko zadrži do prejema vrnjenega izdelka ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj – kar nastopi prej. Po prejemu vrnjenega izdelka v skladu s Pogoji se izda popravek računa za ustrezen znesek. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica njegove uporabe, ki ni nujna za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja izdelka.

 

7. Garancija

7.1 Kupec mora takoj po prejemu dobavljenih izdelkov preveriti, ali so brez vidnih napak in ali so skladni s pogodbo; v nasprotnem primeru mora o tem nemudoma obvestiti družbo.

7.2 Pravice, ki izhajajo iz garancije, je treba uveljavljati v skladu s pogoji, določenimi v garancijskih dokumentih, priloženih izdelku. Za uveljavljanje pogojev garancije za izdelke se mora kupec obrniti na naš oddelek za pomoč strankam na naslednjo številko: [●] ali elektronski naslov: [●] in pri tem navesti številko računa in datum izdaje ali kodo, ki se nanaša na oddano naročilo. Oddelek za pomoč strankam bo zagotovil vse informacije o nadaljnjem uveljavljanju garancije.

7.3 Družba zagotavlja izdelke brez napak. Če izdelek ni v skladu s pogodbo, ima kupec pravico do brezplačnega uveljavljanja pravic iz garancije v skladu z določbami zakona [●]. Pravice se lahko uveljavljajo, če se napaka odkrije v 2 (dveh) letih od nakupa izdelka prek spleta in če je družba o napaki obveščena v 2 (dveh) mesecih od odkritja.

7.4 V skladu z zakonskimi določbami kupec ni upravičen do popravila ali zamenjave izdelka ali kateregakoli njegovega dela, za katerega se ugotovi, da je okvarjen, niti do povračila nastalih stroškov pošiljanja v naslednjih primerih:

  • a) če je izdelek popravljal ali spremenil kdorkoli razen proizvajalca ali katerekoli druge pooblaščene osebe in/ali
  • b) če je bilo ugotovljeno, da je izdelek neskladen po preteku dveh (2) let od dobave izdelka in/ali je bil ustrezen zahtevek za popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka predložen v skladu s prejšnjim odstavkom po preteku dveh (2) mesecev od odkritja napake in/ali
  • c) če okvara nastane (v celoti ali delno) zaradi nepravilne uporabe, neustreznega skladiščenja, vzdrževanja ali namestitve ali neupoštevanja navodil, ki jih je proizvajalec priložil izdelku.

7.5 Popravilo ali zamenjava se bo izvedla v razumnem roku po oddaji zahtevka in kupcu ne bo povzročala večjih nevšečnosti, ob upoštevanju narave izdelka in namena, za katerega je bil kupljen.

7.6 Vse reklamacije se obravnavajo v 30 (tridesetih) dneh od prejema.

7.7 Nobena določba teh Pogojev ne omejuje pravic kupcev ali potrošnikov v skladu z določili zakona [●], vključno s pravicami, ki izhajajo iz določb o jamstvu in garanciji, določenih v civilnem zakoniku.

 

8. Omejitev odgovornosti

8.1 Družba si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti nemoteno razpoložljivost storitev brez napak. Vendar zaradi narave internetnega sistema tega ni mogoče vedno zagotoviti, saj lahko pride do tehničnih prekinitev ali omejitev, ki so ali niso povezane s popravili, vzdrževanjem ali izvajanjem novih storitev. Družba si bo po najboljših močeh prizadevala omejiti število in trajanje takšnih začasnih prekinitev ali omejitev.

8.2 Družba ni odgovorna kupcu kot nepotrošniku za kakršnokoli zamudo ali okvaro iz kakršnegakoli vzroka, ki je zunaj njenega razumnega nadzora, in v nobenem primeru za (i) izgubo, ki ni posledica kakršnekoli kršitve s strani družbe, ali (ii) kakršnokoli poslovno izgubo (vključno z izpadom dobička ali prihodka, izgubo pogodb, pričakovanih prihrankov, podatkov, dobrega imena ali izgubo zaradi zanašanja na izpolnitev pogodbe) ali (iii) kakršnokoli posredno ali posledično izgubo, ki je nobena pogodbenica ni mogla predvideti ob sklenitvi pogodbe o prodaji izdelkov z družbo. Ta določba se uporablja tudi za fizične osebe, ki kupujejo izdelke ali storitve za namene, neposredno povezane s svojo poslovno ali poklicno dejavnostjo.

8.3 Ti Pogoji ne vplivajo na potrošnikovo zakonsko pravico do prejema blaga ali storitev v razumnem času ali do vračila kupnine, če naročenega blaga ali storitev ni mogoče dostaviti v razumnem času zaradi vzroka, na katerega razumno ne moremo vplivati.

8.4 Vsaka odgovornost do kupca, ki ni potrošnik, je omejena na nakupno ceno izdelka. Družba v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo.

8.5 Vsaka omejitev odgovornosti v pogodbi s kupcem je omejena v obsegu, kot je lahko po zakonu izključena. Nič v teh Pogojih ne omejuje ali izključuje odgovornosti za lažne navedbe ali smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica hude malomarnosti ali namerne kršitve.

 

9. Veljavno pravo in pristojnost

9.1 Te Pogoje ureja zakonodaja [●] in se v skladu z njo tudi razlagajo.

9.2 Vse nesporazume bomo poskušali rešiti hitro in učinkovito. Potrošnik lahko vloži zahtevek za uveljavljanje pravic varstva potrošnikov v zvezi s temi Pogoji v [●] ali v državi EU, v kateri prebiva.

9.3 Evropska komisija določa postopek zunajsodne poravnave: spletno reševanje sporov. Pristojni organi so navedeni na spletnem mestu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Elektronski naslov družbe je: [●].

9.4 Dodatne informacije o možnosti uporabe zunajsodnih pritožbenih postopkov in postopkov za reševanje sporov ter pravilih dostopa do teh postopkov so na voljo v poslovnih prostorih in na spletnih straneh [●] varuhov pravic potrošnikov, družbenih organizacij, ki jim zakon predpisuje naloge varstva potrošnikov, [●] tržnih inšpektoratov in na naslednjih spletnih naslovih:

9.5 Veljavni Pogoji so objavljeni na spletnem mestu in se lahko kupcu predložijo v elektronski obliki brez doplačila (na e-naslov, naveden v računu kupca).

 

10. Podatki o družbi

Podatki družbe so:

De’Longhi [●] s sedežem na naslovu [●], vpisana pri [●] sodišču v kraju [●] pod vložno št. [●], davčna št.: [●], osnovni kapital v višini [●] v celoti vplačan.

 

11. Obdelava osebnih podatkov

11.1 Obdelava osebnih podatkov kupcev se izvaja v skladu z načeli, določenimi v Pravilniku o zasebnosti.

 

RAČUN KUPCA

Kupec je pri uporabi katerekoli storitve spletnega mesta dolžan ohranjati zaupnost svojega računa in gesla ter omejiti dostop do svojega računalnika in kupec se strinja, da v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, prevzema odgovornost za vse dejavnosti v okviru svojega računa ali gesla. Kupec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da je geslo zaupno in varno, ter mora družbo nemudoma obvestiti, če iz kakršnegakoli razloga domneva, da je kdorkoli izvedel njegovo geslo ali če se to uporablja ali bi se lahko uporabljalo nepooblaščeno.

Kupec mora zagotoviti, da se družbi predložijo pravilni in popolni podatki, ter jo obvestiti o vseh spremembah predloženih podatkov. Kupec ima dostop do in možnost posodabljanja mnogih informacij, ki jih predloži družbi, vključno z vsemi nastavitvami računa, v zadevnem razdelku spletnega mesta.

Družba si pridržuje pravico, da zavrne storitev, ukine račune ali odstrani ali uredi vsebino, če kupec krši veljavno zakonodajo ali te Pogoje.

 

 

Informacije glede uveljavljanja pravice kupca do odstopa

A. Navodila za odstop

Pravica do odstopa

Spoštovani kupec!

Pravico imate odstopiti od te pogodbe v 30 (tridesetih) dneh brez navedbe razloga.

Rok za odstop poteče v 30 (tridesetih) dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ki ste jo navedli, fizično prevzame blago.

Če želite uveljavljati pravico do odstopa, morate družbo obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti na [dodajte naslov], ali prek e-pošte [e-poštni naslov]) in/ali po telefonu na [telefonska št.]. Uporabite lahko priložen vzorec obrazca za odstop, ki pa ni obvezen.

Šteje se, da je odstop podan v roku, če pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop.

Učinki odstopa

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno z morebitnimi stroški pošiljanja (razen dodatnih stroškov, ki so posledica vašega izbranega načina dostave, če se razlikuje od najcenejše standardne dostave, ki jo ponujamo), brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva, ko nas obvestite o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. Plačilo vam bomo povrnili enako, kot ste ga prvotno izvedli, razen če se izrecno dogovorite drugače; v nobenem primeru vam zaradi takega povračila ne bodo zaračunani nobeni stroški.

Povračilo lahko zadržimo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste nam blago poslali – karkoli nastopi prej.

Blago morate vrniti (celoten izdelek, vključno z navodili za uporabo, dodatki, originalno embalažo, izvirnikom ali kopijo računa in drugim dodatnim materialom) ali nam ga izročiti [dodajte naslov] brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 (štirinajst) dneh od dneva, ko nam sporočite, da odstopate od pogodbe. Šteje se, da ste blago vrnili v roku, če ga pošljete nazaj pred potekom 14 (štirinajstih) dni.

Vračilo artiklov je brez stroškov, če se izvede v skladu z našo politiko vračil.

Upoštevati je treba, da bomo v vsakem primeru morali kriti neposredne stroške vračila okvarjenega ali nedelujočega blaga ali napačno poslanega/zaračunanega blaga.

Odgovorni ste samo za morebitno zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni nujno za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja blaga.

B. Vzorec obrazca za odstop

(Prosimo, da izpolnjen obrazec pošljete samo, če želite odstopiti od pogodbe)

- Za [dodajte naslov]
- Spodaj podpisani ..................... vas obveščam, da odstopam od .............. pogodbe o prodaji naslednjega blaga: .................
- Naročeno dne ............./prejeto dne ..................
- Ime kupca oz. kupcev ......................
- Naslov kupca oz. kupcev ......................
- Podpis kupca oz. kupcev ......................
- Datum .............................