1. Tilbage til startsiden
  2. NutriBullet | Vilkår og betingelser

Disse bestemmelser angiver de generelle vilkår og betingelser for brugen af webstedet https://www.delonghi.com/da-dk for De’Longhi [De’Longhi Appliances S.r.l.] med registreret kontor i Treviso, Italien (”Virksomheden”), herunder i særdeleshed bestilling af produkter (”Produkter”) og tjenester (”Tjenester”) fra De’Longhi Group.

Læs disse generelle vilkår og betingelser for salg (”Vilkår og Betingelser”) grundigt igennem, før du bruger vores websted og bestiller vores Produkter og Tjenester.

Ved at bruge vores websted til en sådan ordre, accepterer du at være underlagt disse Vilkår og betingelser.

Bemærk, at vi tilbyder et stort udvalg af Produkter og Tjenester, hvis beskrivelse på dette websted kan afvige fra de faktiske produkter, hvad angår farve, form og størrelse, og sommetider kan yderligere vilkår være gældende. I så fald bliver du underrettet i overensstemmelse hermed.

1. Generelt

1.1. Disse Vilkår og Betingelser er gældende for brugen af webstedet samt for alle tilbud og indgåede aftaler via Virksomhedens websted.

1.2. Ordet ”Kunde” betyder enhver person, der besøger vores websted, eller en fysisk eller juridisk person, som indgår nogen form for kontraktmæssig relation med De’Longhi Group-virksomheder, herunder Virksomheden. Ordet ”Forbruger” betyder enhver fysisk person inden for rammerne af den definition, der er angivet [jf. dansk lovgivning, f.eks. civilret].

1.3. I tilfælde af vigtige ændringer forbeholder Virksomheden sig ret til at foretage ændringer på sit websted, i sine politikker og i sine vilkår og betingelser, herunder disse Vilkår og Betingelser. Virksomheden informerer om ændringer i Vilkårene og Betingelserne ved at sende en meddelelse til den mailadresse, som Kunden har angivet på registreringsformularen, med en liste over de pågældende ændringer i Vilkårene og betingelserne. Oplysninger om ændringer i disse Vilkår og Betingelser gives tidligst, 14 dage før de ændrede Vilkår og Betingelser træder i kraft. Hvis Kunden ikke accepterer de nye Vilkår og Betingelser, har Kunden pligt til at underrette Virksomheden herom inden for 14 dage efter notifikationsdatoen for ændringen i Vilkårene og Betingelserne. Enhver Kunde er underlagt de Vilkår og Betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor Kunden bestiller Produkter fra Virksomheden eller fra en hvilken som helst De’Longhi Group-virksomhed.

1.4. Hvis nogen af disse Vilkår og Betingelser skønnes ugyldige eller ophævede eller uden retskraft af nogen som helst årsag, vil den pågældende betingelse blive skønnet til at være separat fra de øvrige betingelser og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende betingelser.

1.5 For at kunne købe Produkter og Tjenester på webstedet skal Kunden være fyldt 18 år. Hvis Kunden er under 18 år, kan Kunden kun bruge vores Tjenester i følgeskab med en forælder eller en værge. Hvis Kunden bestiller på vegne af en anden person, er det Kundens ansvar at sikre, at den påtænkte modtager har en alder, der berettiger til at se og anvende Produktet eller Tjenesten.

2. Din konto. Ordrer. Tilbud, tilgængelighed og accept af tilbuddet fra Virksomhedens side

2.1. Det er muligt at bruge webstedet, såfremt det it-system, som Kunden anvender, opfylder opdaterede tekniske minimumkrav [f.eks. Internet Explorer 10, Chrome 75 eller Firefox 60 eller nyere, JavaScript og cookies aktiveret samt internetforbindelse].

2.2. For at kunne afgive en ordre skal Kunden få adgang til webstedet https://www.delonghi.com/da-dk, vælge Produkter eller Tjenester og vælge en relateret betaling. Kunden kan afgive ordrer som ”bruger-gæst” eller ved at oprette en profil på webstedet. Efter oprettelse kan Kunden bruge de loginoplysninger (brugernavn og adgangskode), der blev valgt ved oprettelsen, til at afgive yderligere ordrer på webstedet.

2.3. I forbindelse med brug af vores webstedstjenester har Kunden ansvar for at beskytte sin konto og sin adgangskode og begrænse adgangen til sin computer. I det omfang, det tillades i henhold til gældende lovgivning, har Kunden ansvar for brugen af Virksomhedens websted i overensstemmelse med lovgivningen og Vilkårene og Betingelserne samt for at overholde forbuddet mod tilvejebringelse af ulovligt indhold. Kunden skal underrette Virksomheden omgående, hvis Kunden har nogen grund til at tro, at dennes adgangskode er faldet i hænderne på nogen andre, eller at den bliver eller er blevet brugt på uautoriseret vis.

2.4. Kunden har ansvar for at sikre, at de oplysninger, der videregives til Virksomheden, er korrekte og fuldstændige, og for at underrette os om eventuelle ændringer og opdatere de oplysninger, der er angivet til Virksomheden, i det relaterede område på webstedet. Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise betjening, opsige konti eller fjerne eller redigere indhold, hvis Kunden overtræder gældende lovgivning, disse Vilkår og Betingelser eller andre gældende vilkår og betingelser, retningslinjer eller politikker.

2.5. Ved afgivelse af en ordre tilbyder Kunden at købe et Produkt og/eller en Tjeneste i henhold til disse Vilkår og Betingelser. En ordre via webstedet anses for at være et tilbud og fører ikke til en aftale om køb af Produktet eller Tjenesten. Den første mail, der sendes til Kunden, udgør kun en bekræftelse af, at tilbuddet er modtaget.

2.6. Kundens tilbud bliver kun accepteret, og en aftale med Kunden bliver kun gennemført (”Kontrakten”), hvis de(t) pågældende Produkt(er) og/eller de(n) pågældende Tjeneste(r) bliver gjort tilgængelig(e)/tilgængeligt for Kunden, og Kunden modtager den relaterede mail, som bekræfter gennemførelsen af den ordre, Kunden har afgivet.

2.7. Gennemførelsen af alle ordrer er afhænger af tilgængeligheden og bekræftelsen af ordrens pris og mængder vedrørende de Produkter og Tjenester, der er inkluderet i købsordren. Afsendelsestiden kan variere afhængigt af tilgængeligheden, og enhver garanti eller vurdering, der kommunikeres, er vejledende, da leveringstiderne kan blive påvirket af forsinkelser i postomdelingen eller som følge af force majeure.

2.8. Produkter og Tjenester sælges i mængder, der svarer til de typiske behov i en gennemsnitlig husstand. Vi forbeholder os ret til at begrænse tilgængeligheden af vores Produkter og Tjenester samt vores accept af købsordrer hvad angår mængder.

3. Priser og betalinger

3.1. Alle priser for Produkterne og Tjenesterne skal være i DKK og skal inkludere alle gældende skatter, herunder moms. De fakturerede priser vil være de aktuelle priser på datoen for gennemførelse af købsordren.

3.2. Selvom Virksomheden bestræber sig på at sikre, at alle oplysninger, beskrivelser og priser vedrørende Produkter og Tjenester, som vises på dens websted, er nøjagtige, kan der alligevel ske fejl. Skulle Virksomheden opdage en fejl i prisen på bestilte Produkter eller Tjenester, vil Virksomheden omgående sende oplysninger om fejlen og om den korrekte pris til Kunden. I så fald kan Kunden genbekræfte den afgivne ordre til den korrekte pris eller annullere den. Hvis Kunden ikke bekræfter sin accept af den korrekte pris eller annullerer ordren inden for 7 (syv) dage efter at have modtaget oplysningerne, anser Virksomheden ordren for at være annulleret og underretter Kunden herom.

3.3. De angivne priser inkluderer ikke forsendelsesomkostninger, medmindre andet er angivet. Beløbet som angivet på siden "tjek ordre", og senere bekræftet via e-mail, skal være det samlede beløb, som Kunden skal betale for de bestilte Produkter, inklusive alle skatter, afgifter, miljøbidrag og forsendelsesomkostninger, hvis nogen.

3.4. Fra tid til anden kan Virksomheden tilbyde kampagner med rabatkoder, der kan bruges i forbindelse med køb af alle eller visse af Produkterne eller Tjenesterne på dette websted. Enhver form for relaterede særlige vilkår og betingelser angives på offentliggørelsestidspunktet.

3.5. For at kunne købe Produkter og Tjenester skal Kunden være i besiddelse af et gyldigt kredit- eller debetkort eller kunne benytte en anden betalingsmetode, der accepteres af Virksomheden og De’Longhi Group, og overføre tilstrækkelige økonomiske midler til at dække købet af Produkterne og Tjenester. Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning, der fremsættes af Kunden, og som ikke opfylder dette krav. Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning, der fremsættes af Kunden, efter verificering af de angivne data, som skal være korrekte og nøjagtige.

3.6. Når ordren modtages fra Kunden, gennemfører Virksomheden et standardautorisationstjek på forhånd af Kundens betalingskort for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at foretage køb af Produktet. Produkter bliver ikke afsendt, før dette forhåndsautorisationstjek er blevet gennemført med positivt resultat. Kortet bliver debiteret, når ordren er blevet accepteret, og der er foretaget autorisation af det beløb, der fremgår af ordren. Hvis kortet ikke kan debiteres inden for 5 (fem) dage, efter at Virksomheden har bekræftet ordren, bliver Kundens ordre automatisk annulleret, og Virksomheden underretter Kunden herom.

3.7. For hver gennemført ordre udsteder Virksomheden eller enhver anden relevant De’Longhi Group-virksomhed en faktura med de data, Kunden har angivet under købsprocessen. Fakturaen sendes til Kunden via mail efter en bekræftelse af fragten af Produkter (eller efter at Tjenesten er stillet til rådighed), eller den bliver gjort tilgængelig, så den kan downloades direkte fra den relevante webside som en del af Kundens profil.

4. Levering

4.1. Den leveringsadresse, der oplyses af Kunden, anses for at være den korrekte adresse til levering af Produkter og Tjenester.

4.2. Kunden skal sende en separat ordreformular for hver adresse, hvis Kunden ønsker at bestille produkter, der skal sendes til forskellige adresser.

4.3. Leveringsformen, den gennemsnitlige leveringstid og de relevante priser, som vi tilbyder, vises i det relevante afsnit på webstedet. Leveringstiden er vejledende, og alle angivne leverings- eller afsendelsesdatoer gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Leveringstiden bliver forlænget med den nødvendige periode for at sikre korrekt levering af det bestilte Produkt, såfremt forsinkelsen skyldes en hændelse, der med rimelighed er uden for vores kontrol.

4.4. Hvis det bestilte Produkt ikke længere er på lager på bestillingstidspunktet og ukorrekt bliver angivet som tilgængeligt på webstedet, kan det resultere i en forsinkelse i gennemførelsen af ordren eller medføre, at den bliver annulleret, og Kunden vil omgående blive underrettet herom.

4.5. Når Produkterne leveres af kurertjenesten, skal Kunden kontrollere, om antallet af modtagne pakker stemmer overens med det antal, der er angivet på transportdokumentet, og om emballagen er beskadiget, intakt eller våd. Kunden skal anmelde enhver skade på emballagen eller Produkterne til kurertjenesten og underrette os om dem på følgende mailadresse: info.scandinavia@delonghigroup.com.

4.6. Ved hjælp af sit brugernavn og sin adgangskode kan Kunden få adgang til oversigten over afgivne ordrer på Kundens profil og holde øje med fremdriften i realtid. Det omfatter følgende meddelelser:

  • Ordre/betaling afvist: Kundens betaling blev ikke gennemført
  • Afventer betaling: Kunden har afgivet ordrer, men har annulleret ordren, før betalingen er foretaget
  • Ordre modtaget: Købsordren er modtaget
  • Bekræftelse af ordreaccept: Kundens tilbud om at købe Produkter eller Tjenester er blevet accepteret
  • Ordre klargøres: Klargøringen af de bestilte Produkter og organiseringen af levering af pakken med kurertjeneste er påbegyndt
  • Ordre sendt: Produkterne er blevet hentet af kurertjenesten og leveres til den adresse, Kunden har angivet – fra dette øjeblik kan Kunden se fremdriften for dennes pakke på kurertjenestens websted.

4.7 I forbindelse med alle spørgsmål, der er relateret til status for ordren, kan Kunden kontakte kundeserviceafdelingen på mailadressen info.scandinavia@delonghigroup.com og telefonnummeret 71 74 73 70.

4.8. Produkterne eller Tjenesterne gøres kun tilgængelige inden for området Danmark.

5. Risiko og juridisk ejerskab

5.1. Ved levering af Produkterne til den leveringsadresse, der er angivet på købsordren, overdrages risikoen til Kunden.

5.2. Ved betaling af Produkterne overdrages ejerskabet til Kunden.

6. Returneringspolitik/returnering af produkter

6.1. Forbrugere kan fortryde Kontrakten uden bod og uden at angive grunde inden for 14 dage efter levering af det respektive Produkt. For at overholde fristen er det nok at sende en erklæring om fortrydelse af Kontrakten sendt til vores e-mailadresse: [●]. Derefter skal Forbrugeren returnere det købte Produkt til os inden for 14 dage fra datoen for fortrydelse af Kontrakten. Udøvelse af fortrydelsesretten skal ske i overensstemmelse med "Oplysninger om udøvelse af fortrydelsesretten", som er vedlagt disse Vilkår og Betingelser. Der vil ikke være omkostninger ved returnering af varer, så længe returneringen sker i henhold til vores returpolitik.

6.2. Produktet skal returneres i sin oprindelige stand og emballage og overholde Virksomhedens returneringsanvisninger, som er inkluderet i forsendelsen sammen med garantikort, håndbøger og tilbehør – og med rabat eller gratis produkter. I denne forbindelse kan Forbrugeren også kontakte vores virksomhed via telefon på følgende nummer: 71 74 73 70 . Der kan ringes på dette nummer fra mandag til fredag mellem 09.00 og 16.00.

6.3. Det relevante De'Longhi Group-selskab skal senest inden for 14 (fjorten) dage fra datoen for modtagelse af Forbrugerens erklæring om fortrydelse af Aftalen returnere alle betalinger foretaget af Forbrugeren, herunder forsendelsesomkostningerne for Produktet, hvis nogen. Betalingsrefusionen vil blive foretaget med den samme betalingsmetode, som blev brugt af Forbrugeren. Tilbagebetalingen af betalinger modtaget fra Forbrugeren kan tilbageholdes, indtil Produktet returneres, eller Forbrugeren fremlægger bevis for at have sendt det tilbage, alt efter, hvad der indtræffer først. Efter at have modtaget returneringen af Produktet i overensstemmelse med Vilkårene og Betingelserne, skal der udstedes en fakturakorrektion for det passende beløb. Forbrugeren er ansvarlig for at reducere Produktets værdi som følge af at bruge det på en måde, der går ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå Produktets art, egenskaber og funktion.

7. Garanti

7.1. Kunden skal kontrollere de leverede produkter omgående efter modtagelsen for synlige defekter og manglende overholdelse af Kontrakten, og hvis der findes fejl, skal Kunden omgående underrette Virksomheden herom.

7.2 De rettigheder, som Garantien giver, skal udøves i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i de garantidokumenter, som følger med Produktet. For at få fordel af vilkårene i den garanti, der er givet på Produkterne, bør Kunden kontakte vores kundeserviceafdeling på følgende nummer: 71 74 73 70 eller elektronisk på: info.scandinavia@delonghigroup.com, hvor Kunden informerer om fakturanummeret og udstedelsesdatoen eller den relaterede kode for den afgivne ordre. Kundeserviceafdelingen stiller alle oplysninger til rådighed om, hvordan Kunden kan gå videre med Garantien.

7.3. Virksomheden leverer Produkter uden defekter. Hvis Produktet ikke lever op til Kontrakten, har Kunden ret til fri udøvelse af rettighederne under Garantien i henhold til bestemmelserne i Dansk-lovgivningen. Rettighederne bevilges, hvis defekten opdages inden for 2 (to) år efter køb af Produktet via internettet, og dette meddeles til Virksomheden inden for 2 (to) måneder efter opdagelsen.

7.4. Kunden har ikke ret til at reparere eller erstatte Produktet eller nogen del, der identificeres som defekt, og få refunderet de relevante forsendelsesomkostninger i følgende situationer i henhold til bestemmelserne i lovgivningen:

a) Produktet er blevet repareret eller ændret af andre end producenten eller nogen anden autoriserede personer; og/eller

b) Produktets afvigelse blev opdaget to (2) år efter leveringen af Produktet, og/eller den relevante anmodning om at reparere eller erstatte det defekte Produkt, som blev indsendt i overensstemmelse med det foregående afsnit, blev sendt over to (2) måneder efter opdagelsen af defekten; og/eller

c) defekterne er forårsaget (helt eller delvis) af forkert brug, opbevaring, vedligeholdelse eller installation eller manglende evne til at overholde de anvisninger, der er leveret af producenten sammen med Produktet.

7.5. Reparationer eller erstatninger udføres inden for en rimelig tidsperiode efter indsendelse af ansøgningen og vil ikke give anledning til væsentlig ulejlighed for Kunden. Her tages der højde for Produktets beskaffenhed og det formål, som det er købt til.

7.6. Der skal tages stilling til klager inden for 30 (tredive) dage efter modtagelse af klagen.

7.7 Ingen af bestemmelserne i disse Vilkår og Betingelser begrænser Kundernes eller Forbrugernes rettigheder i henhold til bestemmelserne i dansk-lovgivningen, herunder rettigheder, der tager udgangspunkt i en civilretlig garanti.

8. Begrænset ansvar

8.1. Virksomheden gør sit bedste for at sikre, at der er uforstyrret og fejlfri adgang til tjenesterne. Dette kan dog ikke altid garanteres på grund af internetsystemets struktur, på grund af tekniske afbrydelser eller begrænsninger, der kan opstå, enten relateret eller ikke relateret til reparationer, vedligeholdelse eller nye tjenester, der udføres. Virksomheden gør sit bedste for at begrænse antallet og varigheden af disse afbrydelser eller restriktioner.

8.2. Vores Virksomhed er ikke ansvarlig over for Kunden, der ikke har status som Forbruger, i tilfælde af forsinkelser eller fejl på grund af årsager, der ligger uden for vores rimelige kontrol, og under alle omstændigheder for (i) tab, der ikke skyldes overtrædelser fra Virksomhedens side, eller (ii) erhvervsmæssige tab (herunder tab af profit, omsætning, kontrakter, forventede besparelser, data, goodwill eller spildte udgifter), eller (iii) ethvert indirekte tab eller driftstab, der ikke kunne forudses af nogen af parterne, da Kontrakten for salg af Produkterne fra vores Virksomhed blev indgået. Denne bestemmelse er også gældende for de fysiske personer, der køber Produkter eller Tjenester til formål, som er direkte relateret til personernes erhvervsmæssige eller professionelle aktivitet.

8.3. Disse Vilkår og Betingelser påvirker ikke Forbrugerens juridiske ret til at få tilsendt varer eller stillet tjenester til rådighed inden for et rimeligt tidsrum eller til at modtage refusion, hvis de bestilte varer eller tjenester ikke kan leveres inden for et rimeligt tidsrum af en årsag, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

8.4. Ethvert erstatningsansvar over for Kunden, der ikke har status som Forbruger, er dog begrænset til købsprisen for Produktet. Vores Virksomhed kan ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte skade.

8.5. Ethvert begrænset ansvar i aftalen med Kunden begrænses til det, der rent juridisk kan udelukkes. Intet i disse Vilkår og Betingelser begrænser eller udelukker dog erstatningsansvar for bedrageriske fremstillinger eller for dødsfald eller personskade som følge af grov forsømmelighed eller bevidst ureglementeret adfærd.

9. Regulerende lovgivning og retskreds

9.1. Disse Vilkår og Betingelser er reguleret af og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark.

9.2. Vi vil forsøge at løse enhver uoverensstemmelse hurtigt og effektivt. Forbrugeren kan indgive en klage for at håndhæve forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forbindelse med disse Vilkår og Betingelser i Danmark eller i det EU-land, som Forbrugeren bor i.

9.3. EU-kommissionen giver mulighed for udenretslig tvistbilæggelse: Online Dispute Resolution (onlinetvistbilæggelse). De kompetente lovmyndigheder er angivet på webstedet: http://ec.europa.eu/consumers/odr Virksomhedens mailadresse er: info.scandinavia@delonghigroup.com.

9.4 Yderligere oplysninger om muligheden for at bruge udenretslige klagegennemgangs- og -godtgørelsesmetoder og reglerne for adgang til disse procedurer er tilgængelige på kontorer og websteder tilhørende forbrugerombudsmænd, social organisationer, hvis lovbestemte opgaver omfatter forbrugerbeskyttelse, inspektorater for handelstilsyn samt på følgende internetadresser: https://www.forbrugerombudsmanden.dk.

9.5 De aktuelle Vilkår og Betingelser er udgivet på webstedet og kan leveres til Kunden elektronisk (til den mailadresse, der er angivet på Kundens Konto) uden ekstra omkostninger.

10. Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens oplysninger er som følger:

De 'Longhi Appliances Srl, baseret i Treviso (TV), via L. Seitz nr. 47, et holdingselskab med en aktiekapital på EUR 200.000.000,00, momsnummer 00698370962, skatteregistreringsnummer og registreringsnummer på Treviso Chamber of Handel 00867190159, virksomheden er omfattet af De 'Longhi SpA i henhold til art. 2497-bis i den italienske lovgivning.

11. Behandling af personoplysninger

11.1. Behandlingen af Kunders personoplysninger foregår på baggrund af de principper, der er angivet i Fortrolighedspolitikken.

KUNDEKONTO

Ved at bruge en hvilken som helst webstedstjeneste, hvor Kunden er ansvarlig for at vedligeholde fortroligheden af dennes konto og adgangskode samt for at begrænse adgangen til sin computer, samt i maksimalt tilladt omfang i henhold til gældende lovgivning, accepterer Kunden at tage ansvar for alle aktiviteter, der foregår med brug af dennes konto eller adgangskode. Kunden skal tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at adgangskoden bliver holdt hemmelig og sikker, og skal underrette Virksomheden omgående, hvis Kunden har nogen grund til at tro, at dennes adgangskode er faldet i hænderne på nogen andre, eller hvis adgangskoden bliver eller sandsynligvis vil blive brugt på uautoriseret vis.

Kunden har ansvar for at sikre, at de oplysninger, der videregives til Virksomheden, er korrekte og fuldstændige, og for at underrette os om eventuelle ændringer i de angivne oplysninger. Kunden kan tilgå og opdatere mange af de oplysninger, der angives til vores Virksomhed, herunder kontoindstillinger, i det relaterede område på webstedet.

Virksomheden forbeholder sig ret til at afvise betjening, opsige konti eller fjerne eller redigere indhold, hvis Kunden overtræder gældende lovgivning eller disse Vilkår og Betingelser.

Oplysninger om udøvelse af annulleringsretten fra Kundens side

Anvisninger vedrørende annullering

Ret til annullering

Kære Kunde

Du har ret til at annullere denne Kontrakt inden for 14 (fjorten) dage uden at oplyse nogen grund hertil.

Annulleringsperioden udløber 14 (fjorten) dage efter den dag, hvor du, eller en anden tredjepart end kurertjenesten og indikeret af dig, kommer i fysisk besiddelse af varerne.

For at udøve annulleringsretten skal du underrette vores Virksomhed om din beslutning om at annullere denne Kontrakt

i en utvetydig meddelelse via mail til [mailadresse]) og/eller ved at ringe til os på [telefonnummer]. Du kan bruge det vedlagte eksempel på en annulleringsformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde annulleringstidsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af din ret til annullering, før annulleringsperioden er udløbet.

Konsekvenser af annullering

Hvis du annullerer denne Kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive eventuelle forsendelsesomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af dit valg af en anden type levering end den billigste type af standardlevering tilbudt af os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 (fjorten) dage fra den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at fortryde denne Kontrakt. Vi gennemfører en sådan refusion ved hjælp af samme betalingsform, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har valgt en anden form. Under alle omstændigheder opkræver vi ingen gebyrer fra dig i forbindelse med en sådan refusion.

Vi tilbageholder muligvis refusionen, indtil vi har fået varerne retur fra dig, eller indtil du har sendt os dokumentation for, at du har sendt varerne retur, afhængigt af hvad der indtræffer først.

Du skal sende varerne (de komplette produkter inklusive brugervejledning, tilbehør, original emballage, original faktura eller en kopi af denne samt øvrige ekstramaterialer) retur til os, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 (fjorten) dage efter den dag, hvor du underretter os om, at du vil annullere denne Kontrakt. Tidsfristen er overholdt, hvis du sender varerne retur, før perioden på 14 (fjorten) dage er udløbet.

Der vil ikke være omkostninger ved returnering af varer, så længe returneringen sker i henhold til vores returpolitik.

Vær opmærksom på, at vi under alle omstændigheder skal afholde de direkte omkostninger til returnering af beskadigede eller ikke-fungerende varer, eller forkert afsendte/fakturerede varer.

Du er kun ansvarlig for enhver form for værdireduktion af varerne som følge af håndtering, der går ud over, hvad der er nødvendigt i forhold til at fastlægge varernes beskaffenhed, karakteristika og funktionsevne.