1. Späť na domovskú stránku
  2. Stránka s najčastejšími otázkami

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Môžem mixovať prísady v džbáne bez použitia veka?

A. Nie. NIKDY nepoužívajte mixér Nutribullet Blender bez toho, aby bolo veko správne zaistené k džbánu. B. Aj keď bez veka nemôžete prísady mixovať, počas mixovania pri nízkom nastavení (LOW) môžete odstrániť uzáver veka na veku džbána a pridávať prísady. Toto nikdy nerobte pri mixovaní horúcich potravín, pretože by vám uniknutá para mohla spôsobiť poranenie.