• Mixéry
  • Mixéry v plnej veľkosti
  • Odšťavovače
  • Inšpirujte sa
  • Promo
Brand Ambassadors

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Môžem mixovať prísady v džbáne bez použitia veka?

Nie. NIKDY neprevádzkujte mixér NutriBullet Select s džbánom bez správne zaisteného veka. Aj keď bez veka nemôžete prísady mixovať, môžete počas mixovania pri nízkom nastavení (LOW) odstrániť číry uzáver veka na veku džbánu a pridávať prísady. Toto nikdy nerobte pri mixovaní horúcich potravín, pretože by vám uniknutá para mohla spôsobiť poranenie.