1. Späť na domovskú stránku
  2. Stránka s najčastejšími otázkami

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Môžem pripraviť vo svojich pohároch NutriBullet horúcu polievku?

Nie. NIKDY nepoužívajte poháre NutriBullet na prípravu horúcich polievok alebo nápojov.