1. Späť na domovskú stránku
  2. Stránka s najčastejšími otázkami

Často kladené otázky

Položte nám otázku.

Mixoval/-a som prísady vo svojich pohároch a kontrolky na ovládacom paneli blikajú.

Jednotka sa prehriala. Jednotku na 15 minút odpojte, aby sa ochladila.