Prenosný nutribullet® - žrebovanie o ceny

„Žrebovanie prenosný nutribullet®", ďalej len „žrebovanie", organizuje spoločnosť De'Longhi Appliances S.r.l, ďalej len „organizátor".

Účasťou v žrebovaní účastníci súhlasia s nižšie uvedenými podmienkami."

 

Typ podujatia

 

Žrebovanie so 100 výhercami

 

Obdobie podujatia

Žrebovanie prebieha od 16. októbra 2023 do 30. apríl 2024.

 

Oprávnenosť na účasť v lotérii

Toto žrebovanie je určené pre konečných spotrebiteľov, ktorí sa v dobe konania akcie zaregistrujú do žrebovania prostredníctvom internetového obchodu nutribullet

Spotrebitelia sa môžu zúčastniť žrebovania zadarmo prostredníctvom našej webovej stránky nutribullet

Do žrebovania sa môžu zapojiť obyvatelia Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Poľska, Maďarska, Francúzska, Švédska, Dánska, Chorvátska a Slovinska.

 

Propagované produkty

Zoznam produktov je nasledovný:
- NBP003B (0C22300092)
- NBP003W (0C22300093)
- NBP003NBL (0C22300094)
- NBP003MA (0C22300095)
- NBP003LBL (0C22300096)
- NBP003PU (0C22300097)

Pozrite si sortiment

Popis výhry v lotérii

V žrebovaní bude udelených 100 cien.

Výhru tvorí jeden originálny batoh nutribullet®, ktorý má tieto nasledujúce vlastnosti:

- materiál odpudzujúci vodu
- objem 16 l
- rolovacie zapínanie s čiernym kovovým gombíkom
- zadné vrecko s háčikom na 15" notebook
- predné vrecko so skrytým zipsom
- laserom gravírované logo "nutribullet®".

Na zaradenie do žrebovania je potrebný nákup aspoň jedného propagovaného výrobku.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť, nie je možné ju previesť na inú osobu a nebude ponúknutá žiadna hotovosť ani iné alternatívne opatrenia.

 

Ako vstúpiť do lotérie

Ak sa chcete zapojiť do žrebovania a mať šancu vyhrať batoh, musia účastníci počas obdobia žrebovania postupovať podľa nižšie uvedených krokov:

1. Účastníci musia navštíviť webovú stránku žrebovania.

2. Účastníci sa musia prihlásiť na odber noviniek nutribullet vyplnením registračného formulára so svojimi osobnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail).

3. Vyplnením formulára na žrebovanie účastníci súhlasia s podmienkami akcie.

 

Spôsob udeľovania cien

Organizátor žrebovania udelí ceny 5 účastníkom každý deň až do 30/04/2024. Výhercovia budú vybraní náhodne zo všetkých obdržaných vyhovujúcich vstupov a obdržia kód kupónu na nákup aspoň jedného propagovaného produktu a uplatnenie ceny (jeden batoh zadarmo) pri nákupe.

 

Oznámenie víťazom

Výhercovia budú o svojej výhre informovaní e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú počas registrácie. V e-maile bude uvedený jedinečný kód kupónu potrebný na uplatnenie výhry na webových stránkach elektronického obchodu organizátora nutribullet®.

 

Osobné údaje

Účastníci musia súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou De'Longhi Appliances S.r.l. na marketingové účely vrátane profilového marketingu (zasielanie propagačných oznámení týkajúcich sa produktov, akcií, služieb v súlade s vašimi preferenciami, a to aj na základe analýzy vašich nákupných zvyklostí a rozhodnutí), ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. Poskytnutím svojho súhlasu oprávňujete spoločnosť De'Longhi Appliances S.r.l., aby: A. Zasielanie obchodných ponúk v súlade s vašimi preferenciami, na základe analýzy vašich nákupných zvyklostí a rozhodnutí, propagačné a obchodné oznámenia o podpore predaja, uskutočňované pomocou automatizovaných kontaktných metód (e-mail, SMS, sociálne médiá a ďalšie nástroje na hromadné zasielanie správ atď.) alebo tradičných kontaktných metód (napr. telefonický hovor s operátorom) alebo na účely prieskumu trhu alebo prieskumov; B. Poskytovanie personalizovaného obsahu a ponúk na stránkach/aplikáciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Tieto údaje môžu zahŕňať: - Údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na stránke nutribullet®, ako napríklad: vaše meno, e-mailová adresa, adresa bydliska, krajina, telefónne číslo; - Údaje získané z vašej interakcie so spoločnosťou De 'Longhi, najmä prostredníctvom digitálnych kanálov spoločnosti De 'Longhi, ako sú sociálne médiá, webové stránky a aplikácie. Tieto údaje môžu zahŕňať: IP adresu, súbory cookie, podrobnosti o polohe a navštívené webové stránky. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Všeobecné

 

Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zrušiť, ukončiť, upraviť, predĺžiť alebo pozastaviť toto žrebovanie alebo tieto pravidlá žrebovania (podľa vlastného uváženia) z dôvodu vírusov, chýb, neoprávneného ľudského zásahu, podvodu alebo iných príčin, ktoré sú mimo jeho kontroly. Primeraná kontrola narúša alebo ovplyvňuje správu, bezpečnosť, spravodlivosť alebo riadny priebeh žrebovania.

Po pozastavení alebo zrušení žrebovania nemôže organizátor niesť zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté výdavky alebo škody, či už priame, nepriame, následné alebo nenásledné, a nie je povinný zorganizovať žiadne náhradné žrebovanie ani ponúknuť žiadnu náhradnú cenu.

Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy alebo ľudské chyby, ktoré môžu mať za následok neprijatie vstupov, stratu, poškodenie, zničenie alebo zmenu registrácií a vstupov alebo neoprávnený prístup k nim.

Organizátor rozdelí výherné kupóny každý deň počas trvania akcie.

Účasť v žrebovaní znamená bezpodmienečný a úplný súhlas so všetkými podmienkami týchto pravidiel.

 

Odvolanie prísľubu alebo zmena spôsobu plnenia

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť, a to aj čiastočne a kedykoľvek, Podmienky účasti v tomto žrebovaní, a to s dostatočným upozornením bez toho, aby zavádzal akékoľvek škodlivé zmeny a chránil práva, ktoré už účastníci získali.

Organizátor nenesie zodpovednosť za žiadne technické chyby alebo problémy, ktoré môžu zabrániť účasti v žrebovaní.